اطلاعیه یادواره شهدای نسن ۱۴۰۱

اطلاعیه یادواره شهدای نسن 1401

اطلاعیه ستاد یاواره شهدای نسن: بسمه تعالی شهدا را به یاد بسپاریم نه خاک بدینوسیله به اطلاع مردم شریف و فهیم و شهید پرور نسن نور می رساند باتوجه به تاخیر دوساله در برگزاری یادواره شهدای نسن به جهت بیماری منحوس کرونا، در سال