۷۲ ساعت بارش مداوم برف در روستاي نسن نور

همزمان با بارش برف وباران دراکثرنقاط کشور،روستاي نسن نور از ۷۲ ساعت قبل(از تاريخ ۹۰/۸/۷ ) به صورت مداوم شروع شده است . بارش برف درماه دوم …