اطلاع رسانی واکسیناسیون

واکسیناسیون کرونا

اطلاعیه مهم قابل توجه اهالی بخش بلده از  گروه های  سنی بالای ۱۵سال که واکسن کرونا دریافت نکردند  و افرادی که نوبت دوم واکسن برکت و استرازانکا و سینوفارم هستن به بیمارستان بلده مراجعه کنند و همچنین گروه سنی ۱۵تا