و اما  سیزده بدر
فقط رفتن به طبیعت نیست !!
سیزده بدر یعنی :
دور کردن صفات بد ، کینه ها،
زشتی ها و دشمنی ها از خودمان
امسال که باید برای سلامت جان خود
{در خانه بمانیم }
بیاییم در این روز روح خودمان
را پاک کنیم هوای تازه و با طراوت
برای روح و رفتارمان تجویز کنیم
و بِدَر کنیم تمام رفتار های بدِ
خودمان را سخت نگیریم،
امسال این مدلی باشد بهتر است
به جایی بر نمی خورد
سیزده بدر
برچسب گذاری شده در:     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.