لغتنامه – قسمت دوم

زیز           =                    زوزه، گِزگِز

زَنا            =                    زن

زَناکنن     =                     زنها

زیل         =                     پر، لب ریز

زِمِسِّن      =                     زمستان

زِلفین       =                 قفل

س)

سازَ          =               جارو

 سَما         =               رقص

سال وَن    =               پیشانی بند

سر اِشته    =              جا گذاشت

سَردَرمِه    =              سر پایینی

سو دَمِرده =              خاموش شد

سِیلَگ     =              گوسفند یکساله

سِف        =               سیب

سِنَّن        =               سندان

سیکا       =               اردک

سَرتَب بَزو بَییته =      کنایه از روی هوا گرفته است

سِخ         =               سیخ

سِرنال   = چوب بالای ستون بین نال چوب پایین ستون

سِگ      =                پسر

سیو        =                سیاه

سِهِل      =                 گاو سیاه وسفید

سازَه      =                  جارو

ش)

شال       =                 شغال

شِتَه        =                 کرم

شیشم     =                 صوت

شیی       =                 شوهر

شِی        =                آغوز

شُم        =                 شام

شولا     =                 لباس بلند از نوع نمد که چوپانان                                در شب در کوه در آن می خوابند

شومِ       =                 می روم

شونِی     =                 می روی

شِفت     =                 دیوانه

شِفت و شَمِس =       خُل و چل

شِل       =                 خیس، لَنگ

شِل وکِل=                لنگان

 شَم خالَه   = کنایه از کسی که حرکت ندارد، مترسک

شوم شیر     =                  شب نشینی

ف)

فیَه             =                   پارو

فِل             =                  پختن

فِنَر             =                  فانوس

فِگ          =                  درخت بید

ق)

قب جوش  =                 کتری

قُول           =                  کر

قِرص         =                   محکم

ک)

کِل            =                  کند

کِلو            =                   ریز، کوچک

کَشک آش =                  آش کشک

کِک          =                   کَک

کَتار           =                   حرف زدن زیاد

کاتر           =                    نبردبان

کَنگِلی       =                     زنبور

کَروج        =                     سنگ چین

کِرگ        =                     مرغ

کَچه          =                      قاشق چوبی

کِلَه            =                      بچه

کیلَه          =                       جوی

کِلِن          =                       خاکستر

کِلی          =                       کلید، لانه

کیجا         =                        دختر

کاش بزوعن =                     کپک زدن

کایَّر         =                         کارگر

کَلَه          =                          اجاق، نوعی اجاق                                   صحرایی که با سنگ درست می شود

کِلمَد       =                          لباس نمدی

کَلاج       =                         سیاه وسفید

کِلم         =                         طویله

کُک        =                        کبک

ککی بود بود =                   شانه بسر

کِرِس       =           طویله برّه هاوگوساله ها

کناسر       =            دم در حیاط

کِچیک     =            کوچک

کَل           =             بزنر

کِرد          =             چوپان

کلاون      =             آشپزخانه

کَلاج        =             کلاغ

کِل           =              شخم زذن

کَشی        =              وسیله ای نوار شکل که با دست                                  می بافند وبرای بستن بارهای زیاد              وپالن بر روی حیوانات از آن استفاده می کنند

کُرمِ          =               می خواهم چه کار

کِل دَم      =                کند

کووَ          =                کجاست

کلوِ چفتَه   =                بوی بد

کِپا            =                تلّی از علف

کَلوا          =                نوعی نان محلی

کَهوُ          =               کبود

کَش         =                زمین شیب دار

کِنِس        =                ازگیل

کَنگَل       =                علف تیغ دار

کِب          =                زیر انداز حصیری

کا همار    =                 انبار علف وکاه

کَنّا           =                 چهارچوب در

کِر           =                 صخره

کَر           =                 دسته ای علف بسته شده

کِر           =                 چهار چوب

کَلوش     =                  کفش

کِل دِم     =                   بی فرزند، ابتر

 کا           =                  بازی

کِلیمَه       =                  خانه، کلبه

گ)

گِتِ         =                 می گفت

گَت         =                 بزرگ

گال         =      کیسه مخصوص حمل بار با چهار پایان

گِر           =                         گره

گَب         =                         صحبت

گو           =                         گاو

گِسَن        =                         گوسفند

گوگ زا   =                         گوساله

گالِش       =                          چوپان گاو وگوساله

گورِس     =                          ارزن

گَلی          =                          گلو

گِلِ           =                         نصف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up