انجام کار خیر

آبادسازی نسن

انجام کار برای مردمی که خود محتاج و نیازمند هستند و نمی توانند هیچ نفعی به ما برسانند ما را به این سو سوق می دهد که فقط برای خدایی که هم میبیند و هم در دنیا و آخرت پاداش می دهد، بسیار ارزش دارد.

تصاویر نسن در فروردین ۱۴۰۰

تصاویر نسن در فروردین ۱۴۰۰

تعدادی از تصاویری از منظره های بسیار زیبای طبیعت روستای نسن در ماه فروردین سال ۱۴۰۰ که توسط برخی از اهالی گرفته شده است در این پست گردآوری کرده و برای نمایش و درج سابقه به اشتراگ گذاشته ایم.
ضمناَ برای نمایش عکس در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.