فرهنگی

نشست مهدوی

تصاویر نشست مهدوی

سه شنبه هفته گذشته در حسینیه نوالهدی واقع در گلبرگ تهران با موضوع اخلاق تشکیلاتی با همت بسیج شهدای نسن و حضور تعدادی از اهالی محترم نسن برگزار گردید. که تصاویر آن را می توانید در…
بیش تر بخوانید
صفحات پرکاربرد
receiptدسته بندی پست
starشهدای روستای نسن
شهید غلامعلی کیاکجوری