شیوه زندگی

نشست مهدوی

تصاویر نشست مهدوی

سه شنبه هفته گذشته در حسینیه نوالهدی واقع در گلبرگ تهران با موضوع اخلاق تشکیلاتی با همت بسیج شهدای نسن و حضور تعدادی از اهالی محترم نسن برگزار گردید. که تصاویر آن را می توانید در…
بیش تر بخوانید
صفحات پرکاربرد
receiptدسته بندی پست
starشهدای روستای نسن
شهید محمد منصور نام آور