معرفی روستا

روغن دنبه گوسفند

فواید و خواص روغن دنبه
کنترل چربی خون

هضم و جذب روغن دنبه، خیلی راحت تر از روغن های نباتی جامد و مایع می باشد و اگر به اندازه و صحیح مصرف شود ، چربی خون را کنترل می کند و برای سرخ کردن غذاها نیز می توان از آن استفاده کرد.

بیش تر بخوانید
صفحات پرکاربرد
receiptدسته بندی پست
starشهدای روستای نسن
شهید غلامعلی کیاکجوری