عقیدتی و سیاسی

نشست مهدوی

نشست مهدوی

نشست تمدن مهدوی با موضوع: اخلاق تشکیلاتی زمان🕐:سه شنبه ۱۱ آبان سال ۱۴۰۰ مکان 🏠:حسینیه نورالهدی ورود برای عموم آزاد است. نشست مهدوی
آبادسازی نسن

انجام کار خیر

انجام کار برای مردمی که خود محتاج و نیازمند هستند و نمی توانند هیچ نفعی به ما برسانند ما را به این سو سوق می دهد که فقط برای خدایی که هم میبیند و هم در دنیا و آخرت پاداش می دهد، بسیار ارزش دارد.

نیاز به افراد متخصص در شوراها

روستاهای بخش بلده نیاز به شوراهای متخصص دارد

اکنون که زمان ثبت نام داوطلبان  انتخابات شواری اسلامی روستا میباشد  لازم است به چند نکته توجه کنیم 
بخش محروم بلده به دلیل نبود امکانات کافی و زیرساختها هر ساله  از جمعیت بومی آن کاسته می شود  چرا که نبود امکانات   موجب مهاجرت اهالی روستاها به شهر ها شده است.

صفحات پرکاربرد
receiptدسته بندی پست
starشهدای روستای نسن
شهید مهدی رضایی
keyboard_arrow_up