عقیدتی و سیاسی

نشست مهدوی

تصاویر نشست مهدوی

سه شنبه هفته گذشته در حسینیه نوالهدی واقع در گلبرگ تهران با موضوع اخلاق تشکیلاتی با همت بسیج شهدای نسن و حضور تعدادی از اهالی محترم نسن برگزار گردید. که تصاویر آن را می توانید در…
بیش تر بخوانید

نیاز به افراد متخصص در شوراها

روستاهای بخش بلده نیاز به شوراهای متخصص دارد

اکنون که زمان ثبت نام داوطلبان  انتخابات شواری اسلامی روستا میباشد  لازم است به چند نکته توجه کنیم 
بخش محروم بلده به دلیل نبود امکانات کافی و زیرساختها هر ساله  از جمعیت بومی آن کاسته می شود  چرا که نبود امکانات   موجب مهاجرت اهالی روستاها به شهر ها شده است.

بیش تر بخوانید
صفحات پرکاربرد
receiptدسته بندی پست
starشهدای روستای نسن
شهید محمد منصور نام آور