۷۲ ساعت بارش مداوم برف در روستاي نسن نور

۷۲ ساعت بارش مداوم برف در روستاي نسن نور

همزمان با بارش برف وباران دراکثرنقاط کشور،روستاي نسن نورنیزاز اين نعمت الهي بي بهره نبوده و شاهد بارش باران وبرف در چند روز اخير بوده است. وهم چنين بارش برف در روستاي نسن نور از ۷۲ ساعت قبل(از تاريخ ۹۰/۸/۷ ) به صورت مداوم